W tym miejscu znajdziecie Państwo  wszelkie dokumenty związane z naszym przedszkolem.

W tym miejscu zamieszczone są krótkie artykuły, wskazówki i porady dotyczące dzieci, wychowania i edukacji... 

Wydarzenia

  •       Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Rodzicami, które odbędzie się dnia 07.09.2017 r.(czwartek),o godz. 1700 z wychowawcami w salach przedszkolnych. Zostaną omówione sprawy organizacyjne grup, Państwo zapoznani zostaną z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu, odpłatnością, warunkami ubezpieczenia, nastąpi podpisanie umów.

  •      Zapraszamy Dzieci Nowoprzyjęte wraz z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne dnia 30.08.2017 roku o godz. 17.00. Zajęcia adaptacyjne dla grup X, XI odbędą się na ulicy Bł. N. Putza, natomiast oddziały II oraz VI w budynkach przy ulicy Przedszkolnej 3.

       Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - dydaktyczne rozpoczynają się 04.09.2017 roku.

Kontakt

  • Przedszkole Przyjaciół Książki
    64-410 Sieraków,
    ul. Przedszkolna 3
  • 61 29 52 152